FÖREBYGGANDE AV CORONA-VIRUSSPRIDNING

Vi på Larsson & Kjellberg har infört åtgärder för att förhindra smittspridning.

  • Vi tar bara emot bokade besök. Ring till oss innan och boka ditt besök.
  • Vi håller kontakt med kunder och leverantörer via telefon och mail.
  • Förstärkta städ och hygienrutiner.
  • Öppet hus flyttas fram.
  • Vi följer läget dagligen och informerar när det behövs.