Produktionen

Produktionsflödet är särskilt lämpat för större och grövre konstruktioner. Larsson & Kjellberg är en komplett partner och kan leverera helhetslösningar från ritning till installation. Våra kunder står alltid i fokus och kan förvänta sig att vi uppfyller certifierade kvalitets- och miljökrav.

Plåt- och svetsverkstädernas produktion består av allt från enstaka maskinkomponenter och reservdelar till färdigmonterade maskiner. Här utför vi alla typer av svets- och plåtarbeten som exempelvis valsning, gasskärning eller kantpressning. Verkstaden är utformad och anpassad för produktion av stora konstruktioner.

För att se maskinernas kapacitet, se maskinförteckning.

Maskinverkstadens produktion består av bearbetning och tillverkning av enskilda komponenter samt bearbetning av detaljer till större konstruktioner. Här har vi kapacitet att svarva långa detaljer eller utföra större fräsarbeten i vårt Soraluce fräsverk där våra två rundmatningsbord har kapacitet för vardera 60 ton. Maskinverkstaden är utrustad med en travers som lyfter 100 ton.

För att se maskinernas kapacitet, se maskinförteckning.

Vår service- och montageverksamhet består av svets- och montagearbete ute hos kunden på deras beställning och under vår eller vår kunds ledning. Samtliga i den operativa personalen innehar svetslicens och är skickliga yrkesmän.

Vi utför alla slags industriella målnings- och blästringsarbeten. Vi kan t.ex erbjuda målning och blästring av stålkonstruktioner och byggnadssmide, industrimålning, fasadmålning, underhållsmålning och rostskyddsmålning. Vi utför även sprutförzinkning och metallisering.