Om Larsson & Kjellberg

Larsson och Kjellberg är ett gammalt och välrenommerat företag i Nyköping/Oxelösundsregionen. Det startades som en smedja inne i centrala Nyköping 1880. Företaget har sedan stadigt utvecklats och slogs ihop till en enhet baserad i Oxelösund 1982.

Larsson & Kjellberg är idag en komplett samarbetspartner med en tydligt modern inriktning med egen svets- och maskinverkstad.

Våra kunder finns främst inom den tunga verkstadsindustrin och inom sjöfarten. Kunderna efterfrågar framförallt kortare serier och större konstruktioner.

Vårt kunnande och stora resurser ger kunderna många möjligheter och mycket flexibilitet.

Larsson och Kjellberg har alltid strävat efter att hålla en hög kvalitet och vi certifierade oss för ISO 9002 redan 1995 och enligt ISO 9001 år 2003. Certifierade enl ISO 3834-2 är vi från år 2013, och EN 1090-1 från hösten 2014. Vi har även svetslicenser enligt EN 287-1 för svartplåt, rostfritt, svartplåt/rostfritt enligt metod 111 (MMA), 136 (MAG) och 141 (TIG). Dessutom kvalificerad svetsprocedur (WPQR) enligt SS-EN ISO 15614-1 för Weldox 700.

Företaget söker ständigt nya samarbetspartners som vill ha en långsiktig leverantör med helhetslösningar av högsta kvalitet.

Historik – 140 år i branschen

I Hantverkarkalendern för Nyköping meddelas den 30 oktober 1893 att Lars Fredrik Larsson och Carl Fredrik Kjellberg ämna härstädes idka smeds- och hofslageriyrket under firma Larsson & Kjellberg med rätt för bolagsmännen att hvar för sig teckna firman

Larsson & Kjellberg leder sitt ursprung från slutet av 1800-talet, närmare bestämt till omkring 1880, då företaget grundades som smidesfirma. År 1919 övertogs rörelsen av den stockholmsfödde Axel Anderson, som redan 1909 fått anställning i företaget, och fyra kompanjoner, nämligen Ernst Gustafsson, Arvid Andersson, Erik Eriksson och Arvid Uhrbom. Axel Andersson var därefter kvar i firman till sin bortgång.

Smedjan var en av Nyköpings äldsta byggnader, uppförd redan på 1700-talet, och var i bruk under omkring 200 år som smedja utan avbrott. Byggnaden revs 1976. Vid städet figurerar Axel Andersson och med släggan ses sonen Hans. I bakgrunden med ryggen mot kameran Harald Uhrbom. Haralds far, Arvid Uhrbom, var som ovan nämnts en av delägarna i Larsson & Kjellbergs smidesfirma.

Verksamheten omfattade från början enbart smides- och reparationsarbeten men firman utvidgades så småningom och började även åttaga sig större industriella arbeten. År 1924 hade rörelsens omfattning utökats så mycket att fabrikör Andersson kunde inköpa ytterligare en verkstad och han övertog då firman Hodell & Anderssons mekaniska verkstad belägen vid V. Trädgårdsgatan 33.

I dessa verkstadsbyggnader har smidesrrörelse bedrivits sedan urminnes tider och enligt vad som berättas har även gamla slottssmedjan varit belägen här. Om smideslokalernas ålder vittnar det ålderdomliga utseendet med metertjocka kullerstensmurade väggar.