Kvalitet i fokus

Larsson och Kjellberg strävar alltid efter att hålla högsta möjliga kvalitet. Vi certifierade oss för ISO 9002 redan 1995 och enligt ISO 9001 år 2003. I februari 2013 blev vi certifierade enl ISO 3834-2 och i oktober enl EN 1090-1.

Dessutom har vi även licenser enligt ISO 9606-1, och WPQR enligt ISO 15614-1 för Weldox 700. Vi arbetar hela tiden aktivt med att minska vår miljöpåverkan och strävar efter ständig förbättring med hjälp av ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Genom att kontinuerligt hålla fast vid övertygelsen att hög kvalitet på alla områden lönar sig har vi gjort oss kända som en pålitlig leverantör med hög nivå på både kundservice, leveranser och produktkvalitet. Hela vår verksamhet genomsyras av målsättningen att våra kunder alltid ska kunna lita på oss. Alla leveranser från vår produktion kontrolleras noggrant innan transport till kund.

Vår syn på kvalitet är att kvalitetsnivån utgör en avgörande konkurrensfaktor och att det är våra kunder som ytterst definierar kvalitetskraven. Men väl fungerande processer innebär också en effektiv arbetsmiljö. Därför angår kvaliteten och miljön oss alla på Larsson & Kjellberg.

Vänd dig med fördel till vår kundtjänst för mer information om alla våra produkter. Vi svarar gärna på dina frågor om miljö och kvalitet.