Bearbetning av pumphus

Bearbetningen av pumphusen fortsätter hos Larsson och Kjellberg.

Larsson och Kjellberg bäst på stort och tungt.