Larsson & Kjellberg är med i Hardox Wearparts®

 

 

Larsson & Kjellberg är med i Hardox Wearparts®

Hardox Wearparts®-center tillhandahåller slitagedelar och slitagetjänster för praktiskt taget alla typer av utrustning och slitagemiljöer över hela världen.

Hardox Wearparts®-nätverket har vuxit stadigt sedan det bildades år 2000. I dag finns det mer än 350 centra i över 85 länder som täcker gruvdrift, stenbrott och sandtag, byggindustri, cement och betong, kol och energi, metallindustrier, återvinning, jordbruk, skogsbruk och fiske och annan slitageutsatt verksamhet.

Våra slitdelar tillverkas med ledande slitstarka material såsom Hardox® slitplåt, Duroxite™ och Toolox® maskin- och verktygsstål.

En del av SSAB
Hardox Wearparts®-nätverket är nära anknutet till SSAB, tillverkaren av Hardox® slitplåt. SSAB är ett specialiserat stålföretag som levererar höghållfast stål och relaterade tjänster över hela världen.