Vi har investerat i en ny fleroperationsmaskin QUASER MV184

Beskrivning: Bord:1200 x 600mm, max last 500 kg
Rörelse X=1020 Y=610 Z=610mm
4.e axel (cnc-styrt rundbord Ø255)
Heidenhain TNC 530, 30 verktyg, rpm 12000
högtrycksspolning genom spindel