Kunden i fokus

Vi ser oss hellre som en samarbetspartner än en leverantör och har fokus på att förstå våra kunders behov. Vi hanterar allt från ritning till färdig funktion och vi hjälper till med smarta och kostnadseffektiva lösningar.

Många av våra kunder säger ofta att det är smidigt att jobba med Larsson & Kjellberg, smidigt på så sätt att vi hanterar hela kedjan.
Du lämnar en ritning och vi tar hand om resten. Det kan vara allt från förslag på förändring i konstruktion, tips på alternativa material eller svets- och tillverkningsmetoder. Vi kvalitetssäkrar och dokumenterar.

Vi har erfarenheten och kapacitet att hos uppdragsgivaren demontera de flesta detaljer, ta hem till vår verkstad för plåt- och svetsarbeten, maskinbearbetning och ytbehandling. Renoverad eller nytillverkad detalj kan vår personal montera i uppdragsgivarens verksamhet. Det kallar vi kunden i fokus.